Rygning

 

Gældende for personalet:

 • Frederiksberg kommunes institutioner er røgfri zone.
 • Rygning er pauser.
 • Pauser skal tages på skift ikke alle rygere på en gang.
 • Der må ikke ryges når der er børn til stede.
 • I klubben foregår al rygning ved søen, i det ene hjørne, ca. 200 meter væk fra klubben, hvor medlemmerne ikke kommer.
 • Der afholdes ikke rygepauser i tidsrummet 12.00-16.30, hvor der er flest medlemmer i klubben. Rygepauser til medarbejdere som har fri kl. 17.00/17.30 kan afholde i tidsrummet 15.45-16.15, efter aftale med sine kollegaer.
 • Er man i aftenklub til 21.00/21.30, kan man ryge i sin aftenpause.
 • Klubben skal være klar til åbning, før der afholdes rygepauser.
 • Når medarbejdere skal ryge, skal det øvrige personale orienteres.
 • På ture/kolonier går man væk fra børnegruppen for at ryge, man ryger ikke mellem børnene.
 • Klubben vil godt støtte op omkring medarbejdere som ønsker at stoppe med at ryge. Via FB kommune kan vi tilbyde gratis rygestop kursus til alle interesseret. Klubben vil godt betale timerne som medarbejderen er fraværende ved kursus første gang. Efterfølgende gange må medarbejderen selv betale fraværet.
 • Særligt omkring brug af E-cigaretter: Brug af E-cigaretter må gerne foregå på personale kontoret, så længe det ikke generer øvrige kollegaer.

 

Gældende for medlemmer:

 • Frederiksberg kommunes institutioner er røgfri zone.
 • I forbindelse med kolonier for Junior- og ungdomsklub, kan der i særlige tilfælde, indgås aftaler med de ældste medlemmer i klubben (junior & ungdomsklub) om at ryge på kolonier. Det skal dog være i samråd med forældre og underskrevet forældretilladelse. Såfremt aftaler indgås, skal de pågældende unge som har rygetilladelse, ryge væk fra den øvrige børn/unge gruppe, samt benytte aktuelle rygerum/områder på det pågældende sted. De pågældende medarbejdere som er med på koloni, aftaler selv omfanget af rygning, samt hvor og hvornår der kan ryges.