Psykosocial bistand

Psykosocial bistand til ansatte i Frederiksberg Kommune

Har du af private eller arbejdsmæssige årsager brug for psykologisk bistand eller rådgivning inden for det sociale, juridiske eller økonomiske område, kan du som ansat i Frederiksberg Kommune få hjælp via Dansk Erhvervspsykologi på 70 22 76 12 mellem 08.00-20.00 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Information om psykologisk bistand til ansatte i Frederiksberg Kommune


Frederiksberg Kommune har pr. 1. oktober 2019 indgået aftale med Dansk Erhvervspsykologi A/S om at levere psykologisk bistand til kommunes ansatte, hvis de som følge af arbejdsrelaterede problemstillinger får behov for det.


Overordnet indhold i psykologordningen:

Alle ansatte har mulighed for hurtigt og gratis at modtage psykologisk bistand. Aftalen kan bruges,
hvis ansatte kommer ud for noget i arbejdslivet, som påvirker dem negativt og de får behov for at
tale med en professionel rådgiver. Det kan f.eks. være omkring stress, samarbejdsproblemer,
omstruktureringer, mobning, og andre hændelser på arbejdspladsen, som har negativ indvirkning
på den enkeltes arbejdsindsats. Aftalen dækker således ikke privatrelaterede problematikker (eks.
dødsfald i familien, skilsmisse m.m.)
Dansk Erhvervspsykologi A/S er en virksomhed der består af tre afdelinger; Dansk psykologhus,
Dansk stresskorps og Dansk krisekorps. Frederiksberg Kommune har således mulighed for at
trække på et velfunderet, højt fagligt psykologkorps der har lang erfaring og kan løse opgaver
inden for et bredt psykologfagligt felt – både akut og forebyggende.


Hvem kan bruge ordningen?:

  • Samtlige centrale og decentrale afdelinger i kommunen
  • Kommunale institutioner
  • Selvejende institutioner med gældende overenskomst med kommunen, som har tilsluttet sig ordningen
  • Selvejende institutioner, der efterfølgende måtte ønske at tilslutte sig aftalen

 

Hvordan fungerer ordningen og hvad indeholder den?:

Ordningen er opdelt i en grundpakke og desuden en række tilkøbsydelser, som skal rekvireres og
betales særskilt via lederen.
Grundpakken består af samtaleforløb hos en psykolog ved Dansk Erhvervspsykologi. Den ansatte
kan selv ringe eller e-maile direkte til callcentret, hvor der sidder psykologfagligt personale og
besvarer opkaldene. Det vurderes, om henvendelsen er af arbejdsmæssig karakter, og allerede
indenfor 3 hverdage vil en psykolog være i kontakt med den ansatte og kunne tilbyde den første
samtale.

Samtaleforløbene er som udgangspunkt på 5 samtaler med psykologen og en 6. samtale hvor
lederen også skal inddrages i en såkaldt ”trepartssamtale”, dvs. der er 6 samtaler/timer i alt.

Trepartssamtalen kan planlægges som afslutning på forløbet eller afholdes undervejs, hvilket
vurderes i samarbejde mellem psykolog og medarbejder.
Trivsel, psykisk arbejdsmiljø og stress er et fælles anliggende, og løsningen bør derfor involvere
alle parter, hvorfor en trepartssamtale er særlig hjælpsom. Fokus i samtalen er dermed
udelukkende på, hvordan medarbejderen bedst muligt vender tilbage til arbejdet, og hvordan der
kan samarbejdes fremadrettet med henblik på at reducere faktorer eller problemstillinger der
påvirker arbejdet negativt. Er der situationer, hvor der sker en psykologfaglig vurdering af, at det
ikke vil være hensigtsmæssigt at involvere lederen i en trepartssamtale, får medarbejderen derfor
kun 5 samtaler. Disse forløb bliver i anonymiseret form registreret som en del af statistikken, så
der kan dannes et billede af hvad baggrunden for manglende lederinvolvering kan være.

Hvis det vurderes af psykologen, at der er behov for tilkøb af flere individuelle samtaler, skal dette
aftales med den enkelte leder, som skal godkende rekvisitionen.

Tilkøbsydelser:

Rådgivning og supervision af grupper og af ledere
Er der på arbejdspladsen behov for supervision i grupper eller teams, kan dette rekvireres efter
behov hos Dansk Erhvervspsykologi A/S. De har mange års erfaring både i relation til
enkeltpersoner, ledere eller grupper. Man kan således også inddrage dem i konfliktløsning, og de
har gode rammer og metoder til mediering.

Akut krisehjælp til ansatte – enkeltpersoner såvel som grupper
Har en eller flere ansatte været ude for en voldsom hændelse f.eks. overfald, trafikuheld eller
lignende i forbindelse med deres arbejde og kræver dette akut krisehjælp, kan du som leder
rekvirere denne bistand hos Dansk Erhvervspsykologi A/S. Krisehjælpen kan ydes på stedet, hvor
de ansatte befinder sig, via telefonen eller hos en psykolog.
Psykologen kan efterfølgende støtte ledelsen i forhold til, hvordan de bedst muligt håndterer
effekten af den voldsomme hændelse og de øvrige medarbejdere eller andre involverede.

Rådgivning af grupper
Har en gruppe af ansatte været ude for en hændelse f.eks. dødsfald af kollega, arbejdsulykke og
lignende i forbindelse med deres arbejde, så yder Dansk Erhvervspsykologi psykologisk bistand til
den pågældende gruppe af medarbejdere. Erfaring viser, at selvom der ikke er behov for akut
krisehjælp, kan det være nyttigt at få hjælp fra en psykolog til at bearbejde begivenheden i
fællesskab.

Krisehjælp til børn og unge under 18 år i kommunens varetægt
Til børn og unge under 18 år, som har været ude for voldsomme episoder – f.eks. overfald,
trafikuheld og lignende – mens de har været i kommunens varetægt, kan der ligeledes rekvireres
krisehjælp. Krisehjælpen kan ydes på stedet, hvor de pågældende børn og unge befinder sig.

Er du i tvivl om, hvorvidt en ydelse er en del af aftalen med Frederiksberg Kommune, eller har du
spørgsmål til ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Erhvervspsykologis
callcenter, som vil være behjælpelige med at besvare dine spørgsmål. Du er også velkommen til
at kontakte HR-chefkonsulent Stine Rosa Balslev Grage på tlf.: 38 21 22 32 eller
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Tilkøb af ydelser – sådan gør du som leder:

Tilkøbsydelser faktureres særskilt til den afdeling/institution, hvorfra tilkøbet er rekvireret. Er
behovet ikke akut, skal der rettes henvendelse til Dansk Erhvervspsykologis callcenter som har
åbent kl. 8.00 – 20.00. Her sidder erfarent psykologfagligt personale klar til at hjælpe.
Det er vigtigt, at følgende oplyses, når der skal rekvireres tilkøbsydelser:

  • Dit navn og telefonnummer
  • Navnet på den afdeling / institution du er leder for
  • EAN nummeret på den afdeling / institution du er leder for

Derudover vil personalet i call-centret om en række andre oplysninger om sagen, sådan at den
bedst mulige hjælpeindsats kan iværksættes.


Økonomi og priser for tilkøbsydelser:

Individuel psykologisk rådgivning pr. ekstra konsultation 780 kr.


Akut krisehjælp opgivet pr. time:

Krisehjælp til ansatte – enkeltpersoner såvel som grupper 2500 kr.
Krisehjælp til børn og unge under 18 år i kommunens varetægt 2500 kr.
Rådgivning og supervision af grupper (op til 5 personer) 1800 kr.
Rådgivning og supervision af grupper (fra 5-10 personer) 2200 kr.
Rådgivning og supervision af grupper (over 10 personer) 2200 kr.
Rådgivning og supervision af ledere 1800 kr.


Alle priser er inkl. transportomkostninger, udrykningsgebyr m.m.


Kontakt til Dansk Erhvervspsykolgi:

Call-center telefonnummer kl. 8.00 – 20.00
70 22 76 12


Akut telefon/døgnvagt
70 22 76 10


Akutte henvendelser går direkte til chefpsykologer der er på vagt døgnet rundt, 365 dage om året.


Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Afhængigt af hvilke oplysninger der er givet i mailen, vil medarbejder eller leder blive ringet op for
oprettelse af sag, og på baggrund af psykologfaglig viden visiteres sagen til bedst egnede
psykolog.


Læs mere om virksomheden her: www.danskkrisekorps.dk