Mentorordning

I Filippa ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Det kan være svært at starte et nyt sted. Nye indtryk, nye børn/ brugere, nye kolleger, nye procedurer etc. Derfor har vi indført en mentorordning i Filippa, som skal fungere som et forum, hvor der er afsat tid og plads til, at nye medarbejdere kan få en grundig gennemgang af klubbens daglige virke, værdier, metoder, praktisk info af en ”gammel” medarbejder.

Mentorordningen løber over 1- 1½ måned i opstartsperioden, hvor den nye medarbejder endnu ikke har fået faste opgaver i Filippa og har mulighed for at ”summe” rundt og suge indtryk og viden til sig.


Et mentorforløb kan se således ud:

1.møde: (varighed 2 timer)

 • Spørgerunde.
 • Gennemgang af alt praktisk omkring huset Filippa. Bl.a. hvor ting er, blækspruttefunktionen, gennemgang af opslagstavler, rum og skabe (hvor finder man, hvad man har brug for).
 • Præsentation af klubbens årsplan, så nye medarbejdere kan danne sig et indtryk af, hvilke aktiviteter der er planlagt, således de kan koble sig på diverse aktiviteter efter ønske.
 • Generel info om klubben, klubbens hjemmeside, værdier, politikker osv. (info til selvstudie)

 

2.møde: (varighed 1-1½ time)

 • Spørgerunde.
 • Evaluering af den første tid. Er der styr på 1. mødes punkter?
 • Spørgsmål og undren ang. børn fra nye medarbejdere (eksempelvis diagnoser/ problematikker).

 

3.møde: (varighed 1-1½ time)

 • Spørgerunde.
 • Evaluering og opsamling af de første 2 møder.
 • Eventuelt spørge ind til behov for flere møder.
 • Hvad kan man gøre anderledes næste gang?

 

Hvert møde har 1 – 2 timers varighed. Og afholdes med 14 dages mellemrum. I tidsrummet mellem Mentor-møderne skal der være mulighed for ad hoc møder (ryst posen samtaler), når spørgsmål dukker op undervejs.

 

Mødedatoer og tidspunkter aftaler mentor og ny medarbejder i fællesskab. Tidspunktet for møderne vil altid være om formiddagen inden de daglige ”12.30- møder”.

 

Velkommen til!