Evakueringsplan

 

Brand- og evakueringsplan for Fritids- og juniorklubben Filippa.

 

Ved opdagelse af brand:

 • Enhver, som opdager brand eller overhængende fare skal straks evakuere de tilstedeværende i lokalet.
 • Giv rolig besked til alle medlemmer og voksne, undgå at skabe panik.
 • Den som opdager branden, skal orientere de øvrige medarbejdere.
 • Samt alarmere, medmindre faren umiddelbart kan afværges med de midler, der er til rådighed (se kort over klubben med anvisninger til slukningsudstyr).

 Evakuering:

 • Den voksne på hver etage, sørger for at alle medlemmer anvises til nærmeste og mest sikre nødudgang (alle nødudgange er mærket med grønne nødudgangsmærker).
 • ALLE EVAKUEREDE SKAL GÅ MØDESTEDET, BOLDBANEN VED SKOLEN.
 • Derefter kontrolleres alle rum og sikres, at etagen er tom.
 • Alle døre og vinduer lukkes (ikke låses).

 Blæksprutten:

 • Evakuerer stuetagen (se punkt 2).
 • Medbringer den bærbare pc til mødestedet, hvor Blæksprutten foretager optælling af medlemmer i forhold til indkrydset medlemmer.
 • Ingen forlader mødestedet før klubben er sikret.

 Alarmering:

 • Ring 112.
 • Du siger ”brand”.
 • Du skal oplyse: Dit navn, telefon nr. som du ringer fra og at det drejer sig om
  Fritidsklubben Filippa, Filippavej 5, 1928 Frederiksberg C.
 • Hvor/hvad brænder.
 • Er der tilskadekomne.

 

SR gruppen: Linda & Michael