Kort om Filippa

Fritids- junior- og ungdomsklubben Filippa er en klub, som er oprettet under dagtilbudsloven.

Klubben åbnede 1. maj 2005 med 4 medarbejdere og 53 medlemmer.
Klubben har i dag 300 medlemmer i alderen 9-14 år, en ungdomsklub med cirka 100 medlemmer og ca. 12 medarbejdere. Vi arbejder målrettet efter klubbens værdisæt som omhandler:

  • At skabe et miljø hvor børn føler sig trygge
  • At skabe en klub, hvor man respekterer hinandens forskelligheder.
  • At skabe personlig udvikling for det enkelte medlem.
  • At det enkelte medlem tager ansvar for sig selv og andre.

Det samlede værdisæt kan læses under menuen ”pædagogiske værdier”.

Vi er en klub som tilbyder mange forskellige aktiviteter, men arbejder særligt målrettet med teater/drama, musik, sport, Rollespil og bevægelse samt kreativt værksted i form af projekter o.l.

Vi arbejder med tætte relationer mellem pædagogen og det enkelte medlem for derigennem at kunne støtte, vejlede og hjælpe det enkelte medlem i deres personlige udvikling. Klubalderen er en vigtig fase af børns liv, som kræver voksne (pædagoger) der forholder sig personligt og professionelt til det pædagogiske fag. Vi arbejder såvel med personalets faglige og personlige kompetencer, for derigennem at skabe et udviklende miljø, for både medlemmer, forældre og personale.

I Filippa mener vi at ”forældre kender deres børn bedst” hvorfor vi prioriterer et godt samarbejde mellem familie og klub højt. Klubben laver arrangementer hvor både medlemmer og forældre deltager, for derigennem at skabe sammenhold og positive relationer mellem familie og klub.

På denne hjemmeside kan I læse meget mere om, hvad Filippa tilbyder klubbens medlemmer og forældre.

God fornøjelse
Personalet