Læring i rollespil

  • At være en del i et forpligtende fællesskab, hvor medlemmerne kan danne tankeprocesser, som kan udforskes ”gratis” af medlemmet.
  • Afprøve samarbejdsformer, ud fra fiktive konflikt-situationer i historierne de gennemlever.
  • Ruster medlemmerne til virkelige relationer og sociale dannelses-situationer.
  • Give medlemmerne forståelsen af, at tage ansvar for sin omverden og sig selv.
  • Skabe forståelse for udeliv og forståelsen af kropsprog og brugen af det.
  • Da mange rollespils-bøger er på engelsk, lærer medlemmerne også sproget nemmere.