Regler i musik

Regler

  • Som udgangspunkt piller/ roder/ raver man ikke ved noget i øvelokalet/studiet, med mindre man har fået lov af en medarbejder.
  • Man passer godt på instrumenterne.
  • Da både computer, mixer, instrumenter osv. er skrøbelige, er det vigtigt, at medlemmerne får en grundig introduktion af disse.
  • Ophold i øvelokalet/ studiet, sker kun efter aftale med en musikmedarbejder.
  • Taffel/ mad & drikke må ikke nydes i lokalerne.