Læring i musik

Filippa har vi skabt et læringsrum i musik, hvor vi har fokus på følgende læringsområder

 • Musik
 • Samarbejde/ rummelighed
 • At kunne indgå i forpligtende fællesskaber med andre
 • Koncentration/ tålmodighed
 • Motoriske færdigheder
 • Medbestemmelse/ ansvar
 • Personlig udvikling


Hvorfor skabe læring?

 • For at understøtte det enkelte medlems personlige udvikling/ kompetencer. Disse egenskaber kan overføres til andre sociale livs - arenaer (skole, hjemmet, klubben etc.) og medlemmets fremtidige kvalifikationer mht. uddannelse/arbejdsliv.
 • For at skabe bedre undervisningsvilkår for både medarbejderen og medlemmet.
 • For at give medlemmet medbestemmelse over egen læring.
 • For at skabe sammenhold
 • For at skabe venskaber / sociale relationer på tværs af alder, køn, sociale klasser, venskabsgrupper, status i børnegruppen og ved spejling i hinanden.