Materialekonto

Når man går i klub, er der brugerbetaling på de ting man fremstiller i værkstedet.
Vi har i klubben valgt at lave en materialekonto, for hvert medlem, der har kreative interesser. Dette har vi
gjort for at medlemmerne ikke skal have penge med hver dag. Kontoen oprettes ved at indbetale penge på
klubbens Mobile Pay nummer: 909714. Medlemmet viser et screenshot af indbetalingen og beløbet bliver
derefter sat ind på kontoen, som er en mappe der står i værkstedet, hvor de voksne modregner det
medlemmerne laver. Medlemmerne betaler ca. 50 % af udgiften på det de laver i værkstedet.