Læring i værkstedet

Vores mål er at udvikle og støtte børnenes fantasi og finmotorik. Ligeledes er det vores hensigt, at børnene på kryds og tværs af alder, køn og oprindelse kan samarbejde og knytte relationer og opnå social læring ved hjælp af det skabende arbejde. At alle børnene på værkstedet opnår succesoplevelser.

Et andet mål er at indpode så stor tryghed i børnene at de kan rumme at ikke alt lykkes i det kreative rum.