Klubmoduler

Fritids- og juniorklub
3 klasse (fra 1. maj i 3 klasse).
4 klasse
5 klasse (Man er juniorklubmedlem fra 1. maj i 5 klasse.
6 klasse
7 klasse (indtil 1. maj i 7 klasse).

Ungdomsklub.:
7 klasse (pr. 1. maj i 7 klasse)
Til det fyldte 18 år.