UUV 6. årgang

UUV på 6. årgang

  
I UUV vil vi have fokus på, at skabe et trygt, spændende og udfordrende læringsrum
sammen med jeres barn. Vi vil have et tæt samarbejde med lærerne på NE og FI omkring
jeres barn, barnets sociale udvikling og klassens trivsel.


Formålet med UUV er:  

 • At skabe læringsaktiviteter, der understøtter elevernes læreprocesser.
 • At skabe undervisning, der understøtter elevernes trivsel og klassens fællesskab. 
 • At give eleverne almene redskaber ift. konflikthåndtering, selvhjulpenhed og
  livsduelighed. 
 • At eleverne bliver anerkendt for et bredere udsnit af evner og interesser via varierede
  undervisningsformer. 
 • At koble teori og praksis. 

Vi har til det kommende skoleår udarbejdet følgende mål, som vi vil arbejde med i
vores undervisning:


Lytte

 • Jeg kan lytte på mine klassekammerater
 • Jeg kan lytte på de voksne, når der bliver givet en fælles/individuel besked 

 Se 

 • Jeg kan se når mine kammerater er ked af det og hjælpe dem
 • Jeg kan se når en af mine kammerater er ensomme og hjælpe dem 

 Mærke 

 • Jeg kan mærke mine behov og kan tilsidesætte dem 
 • Jeg kan mærke når min grænse bliver overskredet og kan sige fra. 

 Føle

 • Jeg kan respekterer mine egne følelser 
 • Jeg kan respekterer andres følelser

Fællesskaber

 • Jeg kan invitere andre med i fællesskabet 
 • Jeg kan selv tage ansvar for at bidrage til fællesskabet 

 Motivation 

 • Jeg er åben over for opgaver og udfordringer fra voksne og klassekammerater 
 • Jeg er åben over for opgaver og udfordringer i gruppe arbejde 

  
Personale fordeling: 

     


Der er vedhæftet et årshjul, som viser de temaer vi skal igennem i løbet af skoleåret.


Vi glæder os til et spændende år på mellemtrinnet.  
  
  
Med Venlig Hilsen  
Pædagogiske team