Formål med kolonier

Kolonier med Filippa

I klub Filippa udbydes der forskellige ture og kolonier. De tager alle udgangspunkt i samme formål og læringsmål, som skolens lejrture og studieture.

Klubbens kolonier sælges via billetshoppen på klubbens hjemmeside. Alle kolonier er med tilskud fra klubbens budget, forældrene betaler anslået 85% og klubben 15%.

For familier med delvis eller fuld økonomisk friplads, kan der yde tilskud til klubbens kolonier, gældende regler kan ses under menuen forældre-politikker.

Overordnede formål

at styrke fællesskabet
at styrke børnenes karakterdannelse

Ud fra det overordnede formål er fokus på læring i:

- at være selvhjulpen og have styr på egen bagage
- at kunne håndtere konflikter med kammerater
- at kunne samarbejde med andre, indgå i fællesskaber og være rummelig ift. andre
- at kunne tage ansvar for sig selv og andre
- at lære vedholdenhed og udholdenhed (robusthedstræning)
- at lave mad og tage ansvar for forplejning til fællesskabet
- at kunne være væk hjemmefra
- at kunne klare fysiske udfordringer
- at kunne begå sig i en fremmed kontekst med anden kultur (skitur og udlandstur med ungdomsklub).

 

Kolonier i Filippa:

GILLELEJE:
Målgruppe: 3-4-5-6. årgang.
Dato: Første uge i sommerferien.
Antal pladser: 130 pladser.

VILDE VULKANER: (vi er ikke på Vilde Vulkaner i 2023 men vender muligvis tilbage i 2024) 
Målgruppe: 3-4-5-6. årgang.
Dato: Første uge i sommerferien.
Antal pladser: 40 pladser.

ÅLBORG FESTIVAL:
En musikkoloni med cirka 15 pladser (fordeles af Ungdomsringen). Klubbens medlemmer som skal optræde, har fortrinsret til pladser, resten tilbydes klubbens øvrige medlemmer. Kolonien afvikles altid i januar måned.
Målgruppe: 4-5-6-7-8. årgang.
Dato: Januar måned.
Antal pladser: 15 pladser

SKITUR:
Skituren er den koloni i klubben, som arbejder mest med børn og unge fra forskellige klassetrin, det handler nødvendigvis ikke om hvem du er sammen med, men de enkelte børns skifærdigheder. Vi tager altid samme sted hen i Østrig, hvor klubben har en aftale med samme hotel hvert år.
Målgruppe: 4-5-6-7-8-9. årgang.
Dato: Uge 7.
Antal pladser: 45 pladser.

UDLANDSTUR:
Destination skifter hvert år, men altid i Europa og gerne i Østeuropa hvor priserne er billige og leveomkostninger lave. Turen er kun for klubbens ungdomsklub.
Målgruppe: 7-8-9. årgang.
Dato: Uge 42
Antal pladser: 30 pladser.