Generelt om overgangen

 Mål:

 • At kommende medlemmer kender alle medarbejdere inden de starter 1. maj. 
 • At klubben er bekendt med alle kommende medlemmer, som har særlige behov, og at vi har haft kontakt/møder med forældre, SFO og medlem inden de starter.
 • At alle kommende medlemmer med særlige behov har en medarbejder som er ansvarlig for medlemmets opstart, trivsel, fremmøde, forældrekontakt m.m.
 • At ingen medlemmer melder sig ud, på grund af mistrivsel, utryghed osv.….
 • At de kommende forældre & medlemmer får et bredt kendskab til klubben inden de starter.

 

Tovholder for overgangen.:

I klubben er det 1 ledelsesrepræsentant og 1 medarbejder. 
I SFO er primær pædagoger fra team 3 og ledelsen.

 

Samarbejdspartnere:

 • Skolen.
 • SFO.
 • Forældre.
 • Psykolog.
 • Socialforvaltningen / sagsbehandlere.
 • Andre institutioner.
 • Forvaltning.

 

Tidsramme: November – oktober

Administrative opgaver december – marts:

 • Visitering af børn.
 • Udsendelse af materiale om klubberne.
 • Planlægning besøgsuge i klubben i samarbejde med SFO.
 • Planlægning af intromøde for nye medlemmer & forældre.

 

Pædagogiske opgaver marts - oktober:

 • SFO Søstjernen afholder et arrangement for alle deres 3 klasser som skal i klub. Klubben deltager med personale til arrangementet.
 • Afholdelse af besøgsuge med aktiviteter & ture samt hygge i klubben.
 • Møder med forældre & medlemmer som har særlige behov, inden de starter.
 • ”Børnemøde” sammen med SFO personale, med fokus på medlemmer med særlige behov.
 • Personalemøder om alle nye medlemmer med fokus på trivsel, opstart, fremmøde, sociale kompetencer, kammeratskabsgrupper, konflikter m.m.
 • Afholdelse af intromøde for nye medlemmer & forældre.
 • Fest for alle nye medlemmer.
 • ”Onkel / Tante ordning” hvor 5-6 klasses medlemmer er medansvarlige for grupper eller enkelte nye medlemmer med fokus på almindelige dagligdagsting som: hvor ligger de forskellige ting, diverse regler, hvordan tilmelder man sig osv.…
 • Medlemsmøder kun for nye medlemmer hver 14 dag i en periode alt efter behov.
 • Planlægning af medlems/forældre samtaler i august/september, med fokus på medlemmets trivsel m.m.

 

Afholdelse af intromøde for nye medlemmer & forældre samt besøgsuge.

 • Filippa afholder forældremøde (med børn), invitation bliver udsendt via skoleintra
 • Filippa afholder introfest for alle nye medlemmer, se nærmere på klubbens hjemmeside efter dato.
 • Besøgsuge for alle kommende medlemmer i uge 12, 20-23 marts, se invitation via skoleintra.

 

Pædagogiske kerneopgaver:

Personalesamarbejde på tværs af SFO og klub!

I perioden op til 1. maj, vil der være en klubmedarbejder som vil være på arbejde i SFOén, for derigennem
at få et indtryk af årgangen, og starte med at danne relationer til de kommende børn. Det vil samlet set være
2 dage inden 1. maj.

 

Fokuspunkter i det daglige!

 • Særlig fokus på kontakt til alle nye medlemmer.
 • Særlig fokus på dem som. ”hænger” og gerne en handling med på vejen.
 • Altid møde / spørge ind til forældre som henter/afleverer medlemmer.
 • Der skal være et eller andet tilbud / initiativ til aktivitet som gerne må samle større grupper af børn, f.eks. svømmehal, leg/spil i salen eller andet.
 • Overskuelig tavle, hvor alle kan se hvem der er på job, hvad sker her i dag osv….
 • Fokus på hjælp til konflikter osv.….

 

Evaluering i september/oktober:

 • Hvor mange af de nye medlemmer går her endnu?.
 • Vurdering af medlemmernes trivsel.
 • Evaluering med SFO:

 

 

Kontaktpersoner

Filippa Søstjernen
Leder: Michael Vork Leder: Anja Johansen
38211080 38210158
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.filippaklubben.dk