Forældre / Medlems samtaler for 4 årgang

Som en del af overgangen mellem SFO og KLUB tilbyder vi alle forældre og medlemmer på 4 årgang samtaler i januar 2020. Samtalerne er en opsamling på det, at starte i klub og sætter fokus på medlemmets behov. Det kan f.eks. handle om:

  • Medlemmets Trivsel.
  • Medlemmets sociale netværk mv.
  • Aftaler man gerne vil have hjælp til.
  • At møde  pædagogerne som er i klubben.
  • Ting man synes mangler i klubben.
  • Snakke om ting som bekymrer forældre eller medlem.
  • Andre emner

Samtalen er på 20 minutter og foregår i klubben mellem forældre, BARNET og 2 pædagoger som har godt kendskab til jeres barn

 

Tilmelding sker på mail:

Efter sommerferien vil vi sende præcise datoer og tid ud, samt hvor tilmeldingen foregår.

Samtalerne finder sted mandag - torsdag i januar 2020

Tiderne er kl. 16, 16.30, 17, 17.30 & 18.00