Baggrund

Baggrund:
Baggrunden for den frivillige indbetaling er, at klubben gerne vil bevare gratisprincippet for alle medlemmer, så alle medlemmer uanset sociale forhold får et mellemmåltid hver dag. Da medlemmerne tilbringer forholdsvis meget tid i klubben på én dag, har kroppen brug for vitaminer og mineraler og det får de igennem taffel som er et mellemmåltid. Da vi prioritere sund og varieret kost, koster taffel en del på budgettet, og det er den primære årsag til, at vi har besluttet at forsøge med en ordning som bygger på frivillig indbetaling.

Formål:
At tilføre taffelbudgettet en ”økonomisk indsprøjtning” på ca. 16.000 kr. årligt, for at bevare det høje niveau som taffel har haft hidtil. Vi skal forsat kunne tilbyde sund og varieret kost, men det kræver en form for brugerbetaling.

Metode:
Vi indfører frivillig indbetaling 4 gange årligt, 1. februar, 1. maj, 1. september, 1. december. Indbetalingen er frivillig med et fast beløb på 100,00 pr. familie. De 100,00 kan betales via netbank eller på girokort. Efter hver betalingskvartal, offentliggøres det samlede indbetalte beløb via hjemmesiden og klubbladet. Klubben sørger for at sende indbetalings girokort ud, 4 gange årligt via klubbladet, hjemmesiden, mail m.m.

Økonomistyring:
Bestyrelsen stifter en forening ”Taffels venner”. Bestyrelsen åbner en bankkonto, hvor et valgt bestyrelsesmedlem fungerer som kasserer for kontoen. Der åbnes et nettokort i foreningens navn, som udelukkende bruges til indkøb af taffel. Kassereren har ansvaret for, at betale regninger hver d. 1 i måneden, samt lave årsregnskab hver d. 31. december, til godkendelse i den samlede bestyrelse.

Evaluering:
Vi evaluerer det samlede taffelbudget efter en prøveperiode på et år.

 

Personalet & Bestyrelsen