Sorg og krisearbejde i Filippa

 

Et gammelt kinesisk ordsprog siger:

"Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved,
men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår”

 

I Filippa har vi udarbejdet handleplaner, for det som alle krydser fingre for aldrig sker; At børn, forældre eller medarbejdere kommer ud for ulykker, dødsfald og andre hændelser, som efterlader pårørende og andre i krise og sorg. Vores handleplaner vil være med til at sikre, at vi handler rationelt og fornuftigt i ulykkestilfælde.

 

Vi har samtidig valgt at udnævne Maria Raae Gorecki Simonsen som ”Krisepilot” i Filippa. Som Krisepilot vil Maria beskæftige sig med følgende opgaver/områder:

  • Jævnfør handleplanerne, har Maria et særligt ansvar og specifikke opgaver at løse, i forbindelse med uheld ulykker mv.
  • Holde sig ajour på området.
  • Lave forskellige aktiviteter i klubben, f.eks. skilsmisseværksted, samtaleværksted for børn der har mistet, mv. - Bemærk, at disse værksteder ikke fungerer som terapiforløb, men udelukkende som et frirum, hvor børnene kan få luft og blive lyttet til samt spejle sig i andre børn i samme situation. Alle tiltag/aktiviteter vil blive annonceret via klubblade og hjemmeside.
  • Indsatser for konkrete børn i krise / sorg.
  • Samtaler med børn & unge.
  • Samtaler med forældre.