Rusmidler

Pædagoger har ofte oparbejdet et fortroligt tillidsforhold til klubbens børn og unge. Disse er på forskellige stadier i deres udvikling og eksperimenteren med rygning og alkohol er noget, som langt de fleste unge vil afprøve i løbet af deres teenageår. Derfor arbejder vi i vores daglige virke med forskellige præventive tiltag; Vi har jævnligt besøg af Gadepiloterne (*) og vi har påbegyndt et samarbejde med den kriminalpræventive afdeling ved Frederiksberg Politi. Desuden planlægger vi løbende besøg af fagpersoner med særlig viden om rusmidler og unges brug af disse.

De unge vælger ofte at involvere os voksne i forskellige problematikker. I disse sammenhænge taler vi med den unge for derved at skabe rum til refleksion og eftertænksomhed. Vi vil altid tage en snak med jeres barn, hvis vi fornemmer eller får kendskab til at denne eksperimenterer med rygning, alkohol eller andre rusmidler.

Drejer det sig om rygning, vil vi opfordre den unge til selv at fortælle jer forældre om dette. Det vil derfor altid være vores faglige vurdering, der afgør hvornår og hvorfor I forældre orienteres og/eller inddrages, hvis jeres barn eksperimenterer med rygning og alkohol.

 

Vi vil altid kontakte jer forældre hvis:

  • Jeres barn drikker alkohol i eller udenfor klubben i vores åbningstid.
  • Jeres barn eksperimenterer med hash eller andre euforiserende stoffer.
  • Vi bliver bekymrede for at jeres barn evt. mistrives.

 

Der vil altid være gråzoner i arbejdet med mennesker, men grundlæggende er kriterierne for vores vurdering af, hvorvidt der er grund til bekymring og inddragelse af jer forældre flg. : vores kendskab til den unge, dennes alder, klassetrin og sociale netværk samt vores eventuelle mistanke om misbrug.

I forældre kan altid kontakte klubben, hvis jeres barn har ændret adfærd, skiftet netværk m.m. Eller hvis I af andre årsager er af den opfattelse, at jeres barn mistrives. Vi pædagoger vil, i det omfang I har brug for det, samarbejde og støtte op om jeres barns behov og udvikling.

 

Slutteligt henvises til Sundhedsstyrelsen