Økonomiske fripladser

For familier med økonomisk friplads, er der mulighed for at få dækket visse udgifter, ud over kontingentet.

 

Hvad siger loven

Der findes 2 typer af økonomiske fripladser, 100 % og delvis. Har man en delvis økonomisk friplads, vil det fremgå på bevillingen, hvor mange % den er gældende for.

Det er forældrene, der skal tage initiativ til at søge om friplads og efterfølgende oplyse klubben om, at barnet har friplads. Klubben skal være opmærksom på, at status kan skifte over tid f.eks. ved jobskifte og ændring i forsørgers familiesituation.

Ifølge vejledning til dagtilbudsloven, gælder at økonomiske og socialpædagogiske fripladstilskud omfatter både kontingent, materialeforbrug i værksted og forplejning. Ved fuld friplads bortfalder betalingen helt, mens der skal være mindst 50 % ved delvis friplads.

 

Fripladser og sommerkolonier
For medlemmer med økonomisk friplads gælder følgende:

Ifølge vejledning til dagtilbudsloven er sommerkolonier dog ikke en integreret del af klubbens virksomhed for ellers vil det ikke være muligt at opkræve forældrebetaling for at deltage. Forældre med hel- eller delvis økonomisk friplads har derved heller ikke krav på nedsat betaling. For at sikre at alle har mulighed for at deltage, kan det dog være nødvendigt at differentiere betalingen, så forældre bidrager med det de kan.

For medlemmer med socialpædagogisk friplads vil der derimod normalt være mulighed for tilskud til sommerlejr og lignende aktiviteter, hvis familien kontakter deres sagsbehandler i Familieafdelingen. Praksis er, at man dækker deltagelse i sommerkoloni, men ikke de dyrere rejser.

 

Lokal aftale i Filippa
Da vi mener, at en sommerkoloni er en meget vigtig del af klublivet og vi meget gerne vil støtte op om, at alle medlemmer har mulighed for deltagelse, har vi besluttet følgende tilskudsordning for familier med 100 % eller delvis økonomisk friplads.

 

Definition
100 % friplads = Der betales intet eller max 75,00 i egenbetaling.
Delvis friplads = Der er egenbetaling på mindst 75,00 kr. eller derover.

100 % friplads gives tilskud til den årlige sommerkoloni på 50 %
Delvis friplads gives tilskud til den årlige sommerkoloni på 25 %

 

Opsamling

For medlemmer med 100 % økonomisk friplads gives tilskud til.:

  • 100 % dækning af materialer i værkstedet samt rollespilsværkstedet.
  • 50 % dækning til klubbens årlige sommerkoloni.

 

For medlemmer med delvis økonomisk friplads gives tilskud til.:

  • 50 % dækning af materialer i værkstedet samt rollespilsværkstedet.
  • 25 % dækning til klubbens årlige sommerkoloni.

 

Procedure når noget skal dækkes
Når I skal have tilskud til en af de nævnte områder, skal I medbringe dokumentation for den økonomiske friplads, når der betales i klubben for aktiviteten / materialer.

 

Michael Vork
Leder