Hærværk

I kraft af at Filippa har fået flere og flere medlemmer i de sidste par år, oplever vi i stigende grad, at klubbens ting og inventar får en hård behandling af jeres børn, og af og til går i stykker. Det påvirker klubbens budget i en negativ retning, da ting skal genindkøbes og inventaret repareres eller nyetableres.

Vi oplever ofte, at ting går i stykker, når medlemmerne behandler ting uhensigtsmæssigt og/eller handlinger udføres i kådhed eller i fuld overlæg (hærværk). Det kan ligeledes være, at ting bliver brugt i en forkert kontekst, eksempelvis fodboldspil i køkkenet.

De situationer vil blive opfattet som hærværk og/eller uansvarlige handlinger, som uanset hensigten vil medføre et efterfølgende erstatningskrav.

Da vores erfaringer viser, at disse sager er svære at vurdere og træffe beslutninger i, vil det foregå i samråd med de involverede forældre og medlemmer.

 

Med venlig hilsen
Michael Vork
Klubleder