Værkstedet i Filippa

Vores mål er at udvikle og støtte børnenes fantasi og finmotorik. Ligeledes er det vores hensigt, at børnene på kryds og tværs af alder, køn og oprindelse kan samarbejde og knytte relationer og opnå social læring ved hjælp af det skabende arbejde.

Et andet mål er at indpode så stor tryghed i børnene at de kan rumme at ikke alt lykkes i det kreative rum.

Når man går i klub, er der brugerbetaling på de ting man fremstiller i værkstedet. Vi har i klubben valgt at lave en materialekonto, for hver medlem der har kreative interesser. Dette har vi gjort for at medlemmerne ikke skal have penge med hver dag. Kontoen oprettes ved at indbetale penge hos ”Blæksprutten”. Beløbet bliver derefter sat ind på kontoen, som er en mappe der står i værkstedet, hvor de voksne modregner det medlemmerne laver. Medlemmerne betaler ca. 50 % af udgiften på det de laver i værkstedet.

Vi ønsker at inddrage medlemmerne så meget som muligt i den daglige drift af værkstedet, dels ved hjælp af vores Værksteds Arbejdsgruppe og dels gennem den daglige kontakt.

Vi holder et årligt stormøde i værkstedet hvor vi vælger en arbejdsgruppe der fungere i et år. Vi holder herudover ca. 2-3 møder løbende i året for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppens er med når der bestilles nye ting til værkstedet og vi bestræber os på at give dem en rollemodel funktion. Således at medlemmerne af arbejdsgruppen er lidt ekstra ansvarlige for dagligdagen i værkstedet og kan hjælpe og guide de andre børn.