Psykosocial bistand

Psykosocial bistand til ansatte i Frederiksberg Kommune

Har du af private eller arbejdsmæssige årsager brug for psykologisk bistand eller rådgivning inden for det sociale, juridiske eller økonomiske område, kan du som ansat i Frederiksberg Kommune få hjælp via SOS International.

 

Frederiksberg Kommune har fra den 1. juni 2015 indgået kontrakt med Falck Healthcare om levering af psykologbistand til kommunens medarbejdere i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger.

 

Hvis der er brug for psykologbistand, skal du nu kontakte Falck Healthcare på tlf. 7010 2012.

 

Falck Healthcare overtager opgaven efter SOS International. Medarbejdere der er i et forløb hos SOS, der strækker sig ud over den 1. juni, kan forblive i forløbet frem til og med 31. juli 2015.

Hvis forløbet ikke kan afsluttes indenfor dette tidsrum, vil en psykolog fra Falck Healthcare indgå i og overtage sagen.

 

Selve ordningen om psykologhjælp til kommunens medarbejdere er uændret, hvilket betyder

 

  • at det  kun er arbejdsrelaterede problemstillinger, der kan behandles under ordningen, og at der stadig er tale om en ”grundydelse” på op til 8 timers psykologbistand, hvor medarbejderen kan bevare sin anonymitet i forhold til arbejdspladsen, hvis det er det medarbejderen ønsker.
  • at såfremt der er behov for yderligere bistand kan dette som hidtil tilkøbes via arbejdspladsen/lederen.

Der vil snarest blive lagt yderligere information om ordningen ud på inSite, under  ”Psykosocialbistand til medarbejderne”