UUV 4-5. årgang

I UUV vil vi forsøge at skabe et trygt, spændende og udfordrende læringsrum sammen med jeres børn. Vi vil have et tæt samarbejde med lærerne på NE omkring jeres børns faglige- og sociale udvikling. Vi lægger vægt på at komme ud af de vante rammer i klasseværelserne.  

Formålet med understøttende undervisning:

  • At skabe læringsaktiviteter, der understøtter elevernes læreprocesser.
  • At skabe undervisning, der understøtter elevernes trivsel og klassens fællesskab.
  • At give eleverne almene redskaber ift. konflikthåndtering, selvhjulpenhed og livsduelighed.
  • At eleverne bliver anerkendt for et bredere udsnit af evner og interesser via varierede undervisningsformer.
  • At koble teori og praksis.

Nedenstående mål er med til at præge UUV:

  • Konflikthåndtering
  • Trivsel og fællesskab
  • Motivation
  • Forebyggende indsatser, sociale kompetencer
  • Variation i undervisningen, herunder praktisk/musiske dimension, motion og bevægelse

Vi har forneden tilføjet hvilke temaer vi har fokus på i UUV.

August: Opstart September: Rollemodeller  Oktober: Rollemodeller November: Teater  December: Teater  
Januar: Digital dannelse Februar: Digital dannelse  Marts: Trafik April: Trafik Maj: Ide værksted  Juni: Ide værksted


Personale fordeling:

4.A – Kristian  4.B – Claus  4.C – Ayse
5.A – CW (Maria G.) og Lasse (Studerende)   5.B – Kristian 5.C – Ayse


Vi glæder os til et spændende år på mellemtrinnet.

Med Venlig Hilsen

Pædagogerne på mellemtrinnet.